rsos200663_si_005.zip (1.92 MB)

Viscosity changes of UHMWPE/LP system from Particle morphology, structure and properties of nascent ultra-high molecular weight polyethylene

Download (1.92 MB)
dataset
posted on 01.08.2020 by Wenyang Zhang, Zhengwen Wu, Hanjun Mao, Xinwei Wang, Jianlong Li, Yongyi Mai, Jianyong Yu
Viscosity changes of UHMWPE/LP system

History

Licence

Exports